• emblem

    Privacy Verklaring

Disclaimer / Privacyverklaring

Disclaimer

Xiptra Business Solutions besteedt uiterste zorg aan de website. Het is evenwel mogelijk dat een deel van de informatie op de website onverhoopt verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Xiptra is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.xiptra.nl. Xiptra is evenmin aansprakelijk voor het gebruik van informatie uit informatiebronnen van derden waar eventueel naar wordt verwezen. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. De website (of een deel daarvan) mag niet zonder schriftelijke voorafgaande toestemming door derden openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Xiptra kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Xiptra, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Xiptra verstrekt. Xiptra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Xiptra persoonsgegevens nodig heeft

Xiptra verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar kunt worden. Daarnaast kan Xiptra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans
bestaande uit onze dienstverlening.

Hoe lang Xiptra gegevens bewaart

Xiptra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Gegevens worden niet gedeeld met derden
Xiptra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Xiptra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Xiptra gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk te geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Xiptra maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Xiptra bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marketing@xiptra.nl Xiptra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Xiptra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Xiptra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Xiptra Business Solutions verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Xiptra op via marketing@xiptra.nl