• emblem

  De voordelen van een Warehouse Management Systeem

De voordelen van een modern Warehouse Management Systeem in de cloud

Magazijnbeheer is een belangrijke discipline binnen elk serieus magazijn. Het gebruik van goede informatiesystemen, ook wel bekend als Warehouse Management Systemen (WMS), is hierbij nagenoeg onmisbaar. Warehouse management systemen (WMS) zorgen ervoor dat u de goederenstromen in en rond magazijnen, distributiecentra en andere distributiepunten optimaal kunt beheersen. Een Warehouse Management Systeem brengt een bedrijf veel voordelen. Deze voordelen gaan over het behalen van efficiëntie en het verhogen van de kwaliteit in logistieke processen. Belangrijkste doelen daarvan is om een optimale service te kunnen bieden aan uw klanten, uw rol in de supply chain te verstevigen en de grootst mogelijke leveringsbetrouwbaarheid te kunnen garanderen tegen de laagst mogelijke kosten. Heeft u dat al voor elkaar?

emblem

Een warehouse management systeem helpt bij het:

 • Maximaliseren van de servicegraad en klanttevredenheid.
 • Meer doen met minder mensen.
 • Geven van maximale sturing aan uw rol in de supply chain.
 • Mogelijk maken van geoptimaliseerde orderpicking en magazijnroutes.
 • Faciliteren van functionaliteit voor tracking and tracing.
 • Vermijden van het buiten voorraad raken van producten.
 • Verkleinen van de doorlooptijden tussen bestellen en leveren.
 • Optimaal beheren van voorraadniveaus door het afstemmen van inkoop, verkoop en productie.
 • Minimaliseren van fouten bij inslag en uitslag.
 • Optimaliseren van verzend- en transportprocessen.
 • Zo goed mogelijk beheren en uitvoeren van 1PL, 2PL, 3PL en 4PL.
 • Beschikbaar hebben en verwerken van data voor managementinformatie en analyse.
emblem

Check: nieuw WMS nodig?

Als bestaande magazijnbeheersystemen nog redelijk functioneren en zeker als dat voor een deel gebaseerd is op oudere (legacy) systemen, is de stap naar vernieuwing of vervanging groot. Uitstel ligt dan op de loer, met het risico dat uiteindelijk te laat gestart wordt met het oriëntatie,- selectie- en implementatietraject. Bovendien wordt eraan voorbij gegaan dat veel WMS leveranciers goedgevulde orderportefeuilles hebben en dat WMS projecten niet zomaar op korte termijn gestart kunnen worden. Plan daarom de mogelijke vervanging van uw WMS tijdig en start alvast voorbereidingen als er nu al indicaties zijn dat uw huidige oplossing aan het einde van zijn levenscyclus is. Deze indicaties zijn bijvoorbeeld dat:

 • Het goed beheren van uw magazijn u steeds meer moeite kost.
 • Klanten een betere dienstverlening van u verwachten dan u kunt leveren.
 • Meer leveringen niet op tijd gegarandeerd kunnen worden.
 • Koppelingen met andere systemen in uw organisatie minder goed functioneren.
 • Klanten meer klachten hebben over uw leveringen.
 • Er te weinig order- of voorraadinformatie beschikbaar is om uw klanten goed te informeren.
 • Het communiceren met uw partners in de supply chain moeizaam verloopt.
 • Er vanuit u geen regie mogelijk is m.b.t. uw rol in de supply chain.
 • Uw grootste concurrenten al eerder zijn begonnen aan het moderniseren van hun magazijn.
 • Er geen data voorhanden is om goede managementbeslissingen te kunnen nemen.
 • De kosten van uw magazijn steeds verder stijgen.
 • Er weinig inzicht is in de exacte kosten van uw opslag.
 • Incourante voorraad vaker voorkomt.
 • Er meer fouten gemaakt worden, dan acceptabel is.
 • Er steeds meer magazijnmedewerkers nodig zijn voor hetzelfde proces.
 • De werkdruk in het magazijn toeneemt en het werkplezier afneemt.
 • Er onvoldoende flexibiliteit en schaalbaarheid is om snel door te groeien.
 • Er problemen zijn met het verwerken van retouren.
 • Het niet mogelijk is om snel te reageren op veranderingen in de markt.
 • Wisselingen in het bestelproces lastig kunnen worden opgevangen.

WILT U HIER NOG MEER OVER WETEN?

Neem dan gerust contact met ons op voor meer details over Microsoft Dynamics365 Business Central en Navitrans, meningen van klanten, voorbeelden van reële integraties, gerelateerde artikelen, enz.