Xiptra
 

Projectaanpak

Xiptra projecten karakteriseren zich door een hoge mate van structuur en transparantie. Hoewel wij graag zelf de verantwoordelijkheid over de uitvoering van het project nemen, bepaalt de klant altijd de richting en inhoud van het traject.
Onze aanpak is het logische gevolg van jarenlange ervaring in het implementeren van Microsoft Dynamics NAV toepassingen. Dit  resulteerde in een best-practice projectmethodiek, die wij hebben beschreven in het Xiptra Projectplan. Door het betrekken van de juiste personen binnen de organisatie en het navolgen van deze werkwijze, kunnen wij zorgen voor een implementatie met de gewenste functionaliteiten binnen de gemaakte afspraken voor tijd en budget.

Heldere afspraken
Na het eerste oriënterende  gesprek worden afspraken gemaakt waarin het raamwerk van het project wordt vastgelegd. Daarna wordt gestart met het boven water halen van de eisen en wensen en het opstellen van de specificaties voor de implementatie. Per onderdeel geven wij vervolgens aan op welke manier wij dat gaan realiseren zonder de werkbaarheid van de Microsoft Dynamics NAV oplossing uit het oog te verliezen. Zo weet u zeker dat u krijgt wat u wilt, en op de manier waarop u dat wilt.

  1. Een Xiptra MS Dynamics NAV project bestaat globaal uit de volgende activiteiten:
  2. Vooronderzoek (eisen en wensen, specificaties hard- en software)
  3. Installatie Microsoft Dynamics NAV
  4. Training van de projectgroep en de kerngebruikers
  5. Inrichting van Microsoft Dynamics NAV en eventuele branchemodules van Xiptra
  6. Conversie van gegevens uit oude bedrijfssoftware naar Microsoft Dynamics NAV
  7. Aanpassen van schermen, rapporten en documenten en eventueel ontwikkelen van maatwerk
  8. Nazorg en ondersteuning

Xiptra Business Solutions heeft de beschikking over een eigen helpdesk zodat u ook na het project verzekerd bent van ondersteuning door ervaren en praktisch ingestelde mensen.

xiptra

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze specifieke toepassingen binnen uw bedrijf en branche?

De kans is groot dat Xiptra al een passende oplossing heeft.

Neem vrijblijvend contact met ons op of bel 0180-644077.

XIPTRA BUSINESS SOLUTIONS | EBWEG 38 | 2991 LT BARENDRECHT | Tel. +31 (0)180 - 644 077 | E-MAIL :INFO@XIPTRA.NL